Profile BlingBling – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BlingBling

blingbling-profile

BlingBling (블링블링) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc MAJOR9. Nhóm gồm 6 thành viên: Yubin, Jieun, Ayamy, Marin, Juhyun và Narin. BlingBling ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với album “G.B.B”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile BlingBling – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc … Read more

Profile HOT ISSUE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

hot-issue-profile

HOT ISSUE (핫이슈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc S2 Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Mayna, Nahyun, Hyeongshin, Dana, Yewon, Yebin và Dain. HOT ISSUE ra mắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 với mini-album Issue Maker. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile HOT ISSUE – tiểu … Read more

Profile PIXY – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc PIXY

pixy-profile

PIXY (픽시) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc ALLART Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Ella, Lola, Satbyeol, Dia, Sua và Dajung. PIXY ra mắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2021 với đĩa đơn Wings. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile PIXY – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile fromis_9 – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc fromis_9

fromis-9-profile

fromis_9 (프로미스) (viết tắt của từ From Idol School) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Off the Record Entertainment. Nhóm gồm 9 thành viên: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seoyeon, Chaeyoung, Nagyung và Jiheon. Nhóm được tạo ra thông qua chương trình sống còn Idol School. Tuy nhiên, fromis_9 là một nhóm vĩnh viễn, … Read more

Profile STAYC – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc STAYC

stayc-profile

STAYC (스테이씨) tên gọi cũ là HIGHUP Girls là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc High Up Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Sieun, Seeun, Sumin, J, Isa và Yoon. STAYC ra mắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 với album Star To A Young Culture. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông … Read more

Profile TRI.BE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc TRI.BE

tri-be-profile

TRI.BE (트라이비) tên gọi cũ là LIONGIRLS và TRI.ANGLE là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc TR Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: SongSun, Kelly, JinHa, HyunBin, Jia, SoEun, Mire. TRI.BE ra mắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 với album TRI.BE Da Loca. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile … Read more

Profile Saturday – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Saturday

saturday-profile

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc SD Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Juyeon, Haneul, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2018 với đĩa đơn MMook JJi BBa. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Saturday – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile Secret Number – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Secret Number

secret-number-profile

Secret Number (시크릿넘버) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc VINE Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Jinny, Denise, Soodam, Dita và Léa. Secret Number ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 với single album Who Dis?. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Secret Number – tiểu sử … Read more

Profile CIGNATURE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

cignature-profile

CIGNATURE (시그니처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc J9 Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Chaesol, Jeewon, Seline, Belle và Semi. Ye Ah và Sunn rời nhóm vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. CIGNATURE ra mắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 với đĩa đơn Nun Nu Nan Na. Dưới đây … Read more

Profile Cherry Bullet – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

cherry-bullet-profile

Cherry Bullet (체리블렛) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc FNC Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Haeyoon, Yuju, Bora, Jiwon, Remi, Chaerin và May. Cherry Bullet ra mắt vào tháng 21 tháng 1 năm 2019 với album Let’s Play Cherry Bullet. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Cherry Bullet – … Read more

Profile NATURE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc NATURE

nature-profile

NATURE (네이처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc n.CH Entertainment. Nhóm gồm 9 thành viên: Lu, Sohee, Aurora, Saebom, Chaebin, Haru, Loha, Uchae và Sunshine. NATURE ra mắt vào tháng 3 tháng 8 năm 2018 với album Girls and Flowers. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile NATURE – tiểu sử … Read more

Profile Weki Meki – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Weki Meki

weki-meki-profile

Weki Meki (위키미키) trước đây có tên là i-Teen Girls là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Fantagio Music. Nhóm gồm 8 thành viên: Suyeon, Elly, Yoojung, Doyeon, Sei, Lua, Rina và Lucy.  Weki Meki ra mắt vào tháng 8 tháng 8 năm 2017 với mini album Weme. Dưới đây là bài viết chia … Read more

Profile CLC – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc CLC

clc-profile

CLC (씨엘씨) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Cube Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Seungyeon, Seunghee, Yujin, Sorn, Yeeun và Eunbin. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, có thông báo rằng Elkie rời nhóm và công ty quản lý. CLC ra mắt vào tháng 19 tháng 3 năm 2015. Dưới đây … Read more

Profile Rocket Punch – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

rocket-punch-profile

Rocket Punch (로켓펀치) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Woollim Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Juri, Yeonhee, Suyun, Yunkyoung, Sohee và Dahyun. Rocket Punch ra mắt vào tháng 7 tháng 8 năm 2019 với mini album Pink Punch. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Rocket Punch – tiểu sử … Read more

Profile MOMOLAND – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

momoland-profile

MOMOLAND (모모랜드) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc MLD Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy. MOMOLAND ra mắt vào tháng 10 tháng 11 năm 2016 mini album Welcome to Momoland. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile MOMOLAND – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile LIGHTSUM – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

lightsum-profile

LIGHTSUM (라잇썸) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Cube Entertainment. Nhóm gồm 8 thành viên: Sangah, Chowon, Nayoung, Hina, Juhyeon, Yujeong, Huiyeon và Jian. LIGHTSUM ra mắt vào tháng 5 năm 2021. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile LIGHTSUM – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM chi tiết … Read more

Profile Lovelyz – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Lovelyz

lovelyz-profile

Lovelyz (러블리즈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Woollim Entertainment. Nhóm gồm 8 thành viên: Baby Soul, Jiae, Jisoo, Mijoo, Kei, Jin, Sujeong và Yein. Lovelyz ra mắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Lovelyz – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Lovelyz … Read more

Profile Dreamcatcher – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

dreamcatcher-profile

Dreamcatcher (드림캐쳐) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Dreamcatcher Company. Nhóm gồm 7 thành viên: JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami và Gahyeon. Dreamcatcher ra mắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 với đĩa đơn “Nightmare”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Dreamcatcher – tiểu sử các thành viên nhóm … Read more

Profile APINK – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc APINK

apink-profile

APINK (에이핑크) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Plan A Entertainment (nay là Play M Entertainment). Nhóm gồm 6 thành viên: Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung. APINK ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011 với mini album “Seven Springs of Apink”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile … Read more

Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

girls-generation-snsd-profile

Girls’ Generation (SNSD) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc SM Entertainment. Nhóm gồm 8 thành viên:Taeyeon, Yuri, Hyoyeon, Sunny, Yoona, Tiffany, Sooyoung và Seohyun. Jessica rời nhóm vào tháng 9 năm 2014. Nhóm ra mắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2007 với ca khúc Into the New World. Dưới đây là bài … Read more

Profile IZ*ONE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

izone-profile

IZ*ONE (아이즈원) là nhóm nhạc nữ Hàn-Nhật được thành lập bởi Produce48. Nhóm gồm 12 thành viên: Wonyoung, Sakura, Yuri, Yena, Yujin, Nako, Eunbi, Hyewon, Hitomi, Chaewon, Minjoo và Chaeyeon. Nhóm được quản lý bởi Off The Record Entertainment tại Hàn Quốc và AKS tại Nhật Bản. IZ*ONE ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày … Read more

Profile WEEEKLY – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

weeekly-profile

WEEEKLY (위클리) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Play M Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Soojin, Jiyoon, Monday, Soeun, Jaehee, Jihan và Zoa. WEEEKLY ra mắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 với album “We Are”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile WEEEKLY – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile Cosmic Girls (WJSN) – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

cosmic-girls-wjsn-profile

Cosmic Girls (우주소녀) hay còn gọi là WJSN là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Nhóm gồm 13 thành viên: EXY, Seola, Xuan Yi, Bona, Soobin, Luda, Dawon, Eunseo, Cheng Xiao, Mei Qi, Yeoreum, Dayoung và Yeonjung. Cosmic Girls (WJSN) ra mắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 với mini … Read more

Profile EVERGLOW – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

everglow-profile

EVERGLOW (에버글로우) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Yuehua Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha và Yiren. EVERGLOW ra mắt vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 với ca khúc “Bon Bon Chocolat”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile EVERGLOW – tiểu sử các thành … Read more

Profile OH MY GIRL – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

oh-my-girl-profile

OH MY GIRL (오마이걸) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc WM Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie và Arin. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, JinE chính thức rời nhóm. OH MY GIRL ra mắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2015 với ca khúc “Cupid”. Dưới … Read more

Profile GFRIEND – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc GFRIEND

gfriend-profile

GFRIEND (여자친구) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc HYBE Labels. Nhóm gồm 6 thành viên: Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB và Umji. GFRIEND ra mắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2015 với mini album “Season of Glass”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile GFRIEND – tiểu sử các thành … Read more

Profile MAMAMOO – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc MAMAMOO

mamamoo-profile

MAMAMOO (마마무) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc RBW Entertainment. Nhóm gồm 4 thành viên: Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa. MAMAMOO ra mắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2014 với ca khúc “Mr. Ambiguous”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile MAMAMOO – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc MAMAMOO … Read more

Profile Red Velvet – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Red Velvet

red-velvet-profile

Red Velvet (레드벨벳) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc S.M. Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Irene, Wendy, Seulgi, Joy và Yeri. Red Velvet ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2014 với đĩa đơn “Happiness”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Red Velvet – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile (G)I-DLE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

gi-dle-profile

(G)I-DLE (아이들) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Cube Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi và Shuhua. (G)I-DLE ra mắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 với mini album I Am. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile (G)I-DLE – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc … Read more

Profile PURPLE KISS – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

purple-kiss-profile

PURPLE KISS (퍼플키스 / PURPLE K!SS) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc RBW Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Jieun, Goeun, Dosie, Ireh, Yuki, Chaein và Swan. PURPLE KISS ra mắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 với ca khúc chủ đề “Ponzona”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile PURPLE … Read more

Profile LOONA – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc LOONA

loona-profile

LOONA (LOOΠΔ – 이달의 소녀) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Blockberry Creative. Nhóm gồm 12 thành viên: Haseul, Vivi, Yves, JinSoul, Kim Lip, Chuu, Heejin, Hyunjin, Go Won, Choerry, Olivia Hye và Yeojin. LOONA ra mắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2018 với ca khúc “Hi High”. Dưới đây là bài viết chia … Read more

Profile Brave Girls – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Brave Girls

brave-girls-profile

Brave Girls (브레이브걸스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Brave Entertainment. Nhóm gồm 4 thành viên: Minyoung, Yujeong, Eunji và Yuna. Brave Girls ra mắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2011 với đĩa đơn “Do You Know?“. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Brave Girls – tiểu sử các … Read more

Profile ITZY – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc ITZY

itzy-profile

ITZY (있지) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong và Yuna. Nhóm ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2019 với đĩa đơn kỹ thuật số “IT’z Different”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile ITZY – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc ITZY … Read more

Profile aespa – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc aespa

aespa-profile

aespa (에스파), viết tắt: æspa là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với đĩa đơn kỹ thuật số “Black Mamba”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile aespa – tiểu sử các thành viên … Read more

Profile TWICE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc TWICE

TWICE (트와이스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu. Nhóm ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 thông qua chương trình sống còn Sixteen thuộc JYP Entertainment. Kể từ tháng 2 năm 2020, JYPE đang hợp tác với Republic Records … Read more

Profile BLACKPINK – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

Blackpink-profile

BLACKPINK (블랙핑크) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Vào 23/10/2018, BLACKPINK đã chính thức ký hợp đồng với công ty Interscope Records của Mỹ. Dưới đây là bài viết … Read more