Profile BlingBling – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

BlingBling (블링블링) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc MAJOR9. Nhóm gồm 6 thành viên: Yubin, Jieun, Ayamy, Marin, Juhyun và Narin. BlingBling ra mắt vào ngày 17 tháng…

Profile HOT ISSUE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

HOT ISSUE (핫이슈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc S2 Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Mayna, Nahyun, Hyeongshin, Dana, Yewon, Yebin và Dain. HOT ISSUE ra mắt…

Profile PIXY – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

PIXY (픽시) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc ALLART Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Ella, Lola, Satbyeol, Dia, Sua và Dajung. PIXY ra mắt vào ngày 24…

Profile fromis_9 – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

fromis_9 (프로미스) (viết tắt của từ From Idol School) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Off the Record Entertainment. Nhóm gồm 9 thành viên: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun,…

Profile STAYC – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc STAYC

21/05/2021

STAYC (스테이씨) tên gọi cũ là HIGHUP Girls là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc High Up Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Sieun, Seeun, Sumin, J, Isa và…

Profile TRI.BE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc TRI.BE

20/05/2021

TRI.BE (트라이비) tên gọi cũ là LIONGIRLS và TRI.ANGLE là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc TR Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: SongSun, Kelly, JinHa, HyunBin, Jia, SoEun,…

Profile Saturday – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Saturday

20/05/2021

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc SD Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Juyeon, Haneul, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào ngày 18 tháng 7…

Profile Secret Number – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Secret Number

19/05/2021

Secret Number (시크릿넘버) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc VINE Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Jinny, Denise, Soodam, Dita và Léa. Secret Number ra mắt vào ngày…

Profile CIGNATURE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

18/05/2021

CIGNATURE (시그니처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc J9 Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: Chaesol, Jeewon, Seline, Belle và Semi. Ye Ah và Sunn rời nhóm vào…

Profile Cherry Bullet – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

18/05/2021

Cherry Bullet (체리블렛) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc FNC Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Haeyoon, Yuju, Bora, Jiwon, Remi, Chaerin và May. Cherry Bullet ra mắt vào…

1 2 3 4