Profile Stray Kids – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Stray Kids

stray-kids-profile

Stray Kids (스트레이 키즈) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc JYP Entertainment. Nhóm gồm 8 thành viên: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N. Woojin rời nhóm vào ngày 27 tháng 10 năm 2019. Stray Kids được thành lập thông qua chương trình sống còn cùng tên “Stray Kids”. Nhóm … Read more

Profile LOONA – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc LOONA

loona-profile

LOONA (LOOΠΔ – 이달의 소녀) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Blockberry Creative. Nhóm gồm 12 thành viên: Haseul, Vivi, Yves, JinSoul, Kim Lip, Chuu, Heejin, Hyunjin, Go Won, Choerry, Olivia Hye và Yeojin. LOONA ra mắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2018 với ca khúc “Hi High”. Dưới đây là bài viết chia … Read more