Profile Jungkook – Thành viên nhóm nhạc BTS

jungkook-profile

Jungkook (정국) tên thật là Jeon Jeong Kook (전 정국) sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS thuộc BigHit Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jungkook BTS – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Bomin – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

bomin-profile

Bomin (보민) tên thật là Choi Bo Min (최보민) sinh ngày 24 tháng 8 năm 2000. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Bomin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Joochan – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

joochan-profile

Joochan (주찬) tên thật là Hong Joo Chan (홍주찬) sinh ngày 31 tháng 7 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Joochan – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Donghyun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

donghyun-profile

Donghyun (동현) tên thật là Kim Dong Hyun (김동현) sinh ngày 23 tháng 2 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Donghyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Jibeom – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jibeom-profile

Jibeom (지범) tên thật là Kim Ji Beom(김지범) sinh ngày 3 tháng 2 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jibeom – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Jaehyun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jaehyun-profile

Jaehyun (재현) tên thật là Bong Jae Hyun (봉재현) sinh ngày 4 tháng 1 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jaehyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Seungmin – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

seungmin-profile

Seungmin (승민) tên thật là Bae Seung Min (배승민) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1998. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Seungmin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Jangjun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jangjun-profile

Jangjun (장준) tên thật là Lee Jang Jun (이장준) sinh ngày 3 tháng 3 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jangjun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Daeyeol – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

daeyeol-profile

Daeyeol (대열) tên thật là Lee Dae Yeol (이대열) sinh ngày 11 tháng 2 năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Daeyeol – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Lutan – Thành viên nhóm nhạc BLITZERS

lutan-profile

Lutan (루탄) tên thật là Choi Gyeongseok (최경석) sinh ngày 6 tháng 12 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BLITZERS thuộc WUZO Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Lutan – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về Lutan … Read more

Profile Jinhwa – Thành viên nhóm nhạc BLITZERS

jinhwa-profile

Jinhwa (진화) tên thật là Choi Jinhwa (최진화) sinh ngày 15 tháng 1 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BLITZERS thuộc WUZO Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jinhwa – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về Jinhwa … Read more

Profile Juhan – Thành viên nhóm nhạc BLITZERS

juhan-profile

Juhan (주한) tên thật là Hong Seunghyun (홍승현) sinh ngày 21 tháng 6 năm 2001. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BLITZERS thuộc WUZO Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Juhan – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về Juhan … Read more

Profile Seongmin – Thành viên nhóm nhạc CRAVITY

seongmin-profile

Seongmin (성민) tên thật là Ahn Seong Min (안성민) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng CRAVITY thuộc Starship Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Seongmin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Taeyoung – Thành viên nhóm nhạc CRAVITY

taeyoung-profile

Taeyoung (태영) tên thật là Kim Tae Young (김태영) sinh ngày 27 tháng 1 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng CRAVITY thuộc Starship Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Taeyoung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Hyeongjun – Thành viên nhóm nhạc CRAVITY

hyeongjun-profile

Hyeongjun (형준) tên thật là Song Hyeong Jun (송형준) sinh ngày 30 tháng 11 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng CRAVITY thuộc Starship Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Hyeongjun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile BamBam – Thành viên nhóm nhạc GOT7

bambam-profile

BamBam (뱀뱀) tên thật là Kunpimook Bhuwakul Bambam (กันต์พิมุกต์ ภูวกุล) sinh ngày 2 tháng 5 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng GOT7 thuộc JYP Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile BamBam – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more