Thông tin Profile diễn viên Han So Hee

12/05/2021

Han So Hee (한소희) là nữ diễn viên Hàn Quốc trực thuộc 9 Ato Entertainment. Cô ra mắt lần đầu vào năm 2017 trong bộ phim truyền hình Reunited Worlds….

Thông tin Profile diễn viên Kim Ji Won

11/05/2021

Kim Ji Won (김지원) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 19 tháng 10 năm 1992. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim Ji Won – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Kim Sae Ron

11/05/2021

Kim Sae Ron (김새론) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 31 tháng 7 năm 2000. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim Sae Ron – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Song Hye Kyo

13/04/2021

Song Hye Kyo (송혜교) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Song Hye Kyo – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Shin Hye

13/04/2021

Park Shin Hye (박신혜) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 18 tháng 2 năm 1990. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Shin Hye – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Min Young

13/04/2021

Park Min Young (박민영) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 4 tháng 3 năm 1986 thuộc Namoo Actors. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Min…

Thông tin Profile diễn viên Seo Ye Ji

13/04/2021

Seo Ye Ji (서예지) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 6 tháng 4 năm 1990 thuộc Gold Medalist. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 2013 trong bộ…

Thông tin Profile diễn viên Kim So Hyun

23/03/2021

Kim So Hyun (김소현) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 4 tháng 6 năm 1999. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim So Hyun – tiểu…