Thông tin Profile diễn viên Han So Hee

12/05/2021

Han So Hee (한소희) là nữ diễn viên Hàn Quốc trực thuộc 9 Ato Entertainment. Cô ra mắt lần đầu vào năm 2017 trong bộ phim truyền hình Reunited Worlds….

Thông tin Profile diễn viên Kim Ji Won

11/05/2021

Kim Ji Won (김지원) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 19 tháng 10 năm 1992. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim Ji Won – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Kim Sae Ron

11/05/2021

Kim Sae Ron (김새론) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 31 tháng 7 năm 2000. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim Sae Ron – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Ji Chang Wook

13/04/2021

Ji Chang Wook (지창욱) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 5 tháng 7 năm 1987. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Ji Chang Wook – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Song Hye Kyo

13/04/2021

Song Hye Kyo (송혜교) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Song Hye Kyo – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Song Joong Ki

13/04/2021

Song Joong Ki (송중기) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 19 tháng 9 năm 1985. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Song Joong Ki – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Shin Hye

13/04/2021

Park Shin Hye (박신혜) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 18 tháng 2 năm 1990. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Shin Hye – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Seo Joon

13/04/2021

Park Seo Joon (박서준) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 16 tháng 12 năm 1988. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Seo Joon – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Min Young

13/04/2021

Park Min Young (박민영) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 4 tháng 3 năm 1986 thuộc Namoo Actors. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Min…

Thông tin Profile diễn viên Lee Min Ho

13/04/2021

Lee Min Ho (이민호) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Lee Min Ho – tiểu…

1 2