Profile Marin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

marin-profile

Marin (마린) tên thật là Yasufuku Marin (やすふく まりん) sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Marin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về Marin … Read more

Profile Ayamy – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

ayamy-profile

Ayamy (아야미) tên thật là Suzuki Ayamy (すずき あやみ) sinh ngày 15 tháng 7 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Ayamy – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về Ayamy … Read more

Profile Hyeongshin – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

hyeongshin-profile

Hyeongshin (형신) tên thật là Kim Hyeong Shin (김형신) sinh ngày 3 tháng 5 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Hyeongshin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Chaeyoung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

chaeyoung-profile

Chaeyoung (채영) tên thật là Lee Chae Young (이채영) sinh ngày 14 tháng 5 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The Record Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Chaeyoung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Haneul – Thành viên nhóm nhạc Saturday

haneul-profile

Haneul (하늘) tên thật là Choi Ha Neul (최하늘) sinh ngày 28 tháng 11 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Saturday thuộc SD Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Haneul – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Denise – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

denise-profile

Denise (데니스) tên thật là Denise Kim sinh ngày 11 tháng 1 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Secret Number thuộc VINE Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Denise – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về Denise … Read more

Profile Soodam – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

soodam-profile

Soodam (수담) tên thật là Lee Soo Dam (이수담) sinh ngày 9 tháng 11 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Secret Number thuộc VINE Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Soodam – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Jinny – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

jinny-profile

Jinny (진희) tên thật là Jinny Park (진희박) sinh ngày 20 tháng 1 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Secret Number thuộc VINE Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jinny – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Dita – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

dita-profile

Dita (디타) tên thật là Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang sinh ngày 25 tháng 12 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Secret Number thuộc VINE Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Dita – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. … Read more