Profile Yubin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Yubin (유빈) tên thật là Kim Yu Bin (김유빈) sinh ngày 27 tháng 2 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Narin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Narin (나린) tên thật là Lee Na Rin (이나린) sinh ngày 29 tháng 10 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Marin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Marin (마린) tên thật là Yasufuku Marin (やすふく まりん) sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Jieun – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Jieun (지은) tên thật là Choi Ji Eun (최지은) sinh ngày 3 tháng 3 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Ayamy – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Ayamy (아야미) tên thật là Suzuki Ayamy (すずき あやみ) sinh ngày 15 tháng 7 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Juhyun – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Juhyun (주현) tên thật là Cha Ju Hyun (차주현) sinh ngày 1 tháng 4 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Dain – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Dain (다인) tên thật là Jeong Da In (정다인) sinh ngày 15 tháng 12 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2…

Profile Yebin – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Yebin (예빈) tên thật là Kim Yebin (김예빈) sinh ngày 1 tháng 11 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2 Entertainment….

Profile Yewon – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Yewon (예원) tên thật là Park Ye Won (박예원) sinh ngày 11 tháng 1 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2…

Profile Dana – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Dana (다나) tên thật là Jang Da Na (장다나) sinh ngày 25 tháng 12 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2…

1 2 3 24