Profile Léa – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

lea-profile

Léa (레아) tên thật là Ogawa Mizuki (小川 美月) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Secret Number thuộc VINE Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Léa – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Semi – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

semi-profile

Semi (세미) tên thật là Goo Se Mi (구세미) sinh ngày 10 tháng 4 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CIGNATURE thuộc J9 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Semi – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Belle – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

belle-profile

Belle (벨) tên thật là Jin Hyeon Ju (진현주) sinh ngày 3 tháng 11 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CIGNATURE thuộc J9 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Belle – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Seline – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

seline-profile

Seline (셀린) tên thật là Jung Yeon Jeong (정연정) sinh ngày 20 tháng 6 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CIGNATURE thuộc J9 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Seline – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Jeewon – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

jeewon-profile

Jeewon (지원) tên thật là Kim Ji Won (김지원) sinh ngày 1 tháng 4 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CIGNATURE thuộc J9 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jeewon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Chaesol – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

chaesol-profile

Chaesol (채솔) tên thật là Moon Chae Sol (문채솔) sinh ngày 14 tháng 7 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CIGNATURE thuộc J9 Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Chaesol – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile May – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

may-profile

May (메이) tên thật là Hirokawa Mao (廣川茉音) sinh ngày 16 tháng 11 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile May – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Chaerin – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

chaerin-profile

Chaerin (채린) tên thật là Park Chae Rin (박채린) sinh ngày 13 tháng 3 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Chaerin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Remi – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

remi-profile

Remi (레미) tên thật là Katsuno Rise (勝野莉世) sinh ngày 26 tháng 4 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Remi – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Jiwon – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

jiwon-profile

Jiwon (지원) tên thật là Heo Ji Won (허지원) sinh ngày 4 tháng 9 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jiwon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Bora – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

bora-profile

Bora (보라) tên thật là Kim Bo Ra (김보라) sinh ngày 3 tháng 3 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Bora – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Yuju – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

yuju-profile

Yuju (유주) tên thật là Choi Yu Ju (최유주) sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yuju – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Haeyoon – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

haeyoon-profile

Haeyoon (해윤) tên thật là Park Hae Yoon (박해윤) sinh ngày 10 tháng 1 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cherry Bullet thuộc FNC Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Haeyoon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Sunshine – Thành viên nhóm nhạc Nature

sunshine-profile

Sunshine (선샤인) tên thật là Kim A Lin (김아린) sinh ngày 20 tháng 6 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nature thuộc n.CH Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sunshine – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Haru – Thành viên nhóm nhạc Nature

haru-profile

Haru (하루) tên thật là Abe Haruno (阿部春野) sinh ngày 21 tháng 2 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nature thuộc n.CH Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Haru – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về Haru … Read more

Profile Chaebin – Thành viên nhóm nhạc Nature

chaebin-profile

Chaebin (채빈) tên thật là Choi Yu Bin (최유빈) sinh ngày 28 tháng 7 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nature thuộc n.CH Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Chaebin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Saebom – Thành viên nhóm nhạc Nature

saebom-profile

Saebom (새봄) tên thật là Kim Sae Rok (김새록) sinh ngày 30 tháng 1 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nature thuộc n.CH Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Saebom – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Aurora – Thành viên nhóm nhạc Nature

aurora-profile

Aurora (오로라) tên thật là Wang Meng Yu (王梦妤) sinh ngày 14 tháng 1 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nature thuộc n.CH Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Aurora – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Sorn – Thành viên nhóm nhạc CLC

sorn-profile

Sorn (손) tên thật là Chonnasorn Sajakul (ชลนสร สัจจกุล) sinh ngày 18 tháng 11 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng CLC thuộc Cube Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sorn – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Dahyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

dahyun-profile

Dahyun (다현) tên thật là Jeong Da Hyun (정다현) sinh ngày 29 tháng 4 năm 2005. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Dahyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

sohee-profile

Sohee (소희) tên thật là Kim So Hee (김소희) sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sohee – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Yunkyoung – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

yunkyoung-profile

Yunkyoung (윤경) tên thật là Seo Yun Kyoung (서윤경) sinh ngày 1 tháng 11 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yunkyoung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Suyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

suyun-profile

Suyun (수윤) tên thật là Kim Su Yun  (김수윤) sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Suyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Juri – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

juri-profile

Juri (쥬리) tên thật là Takahashi Juri (たかはし じゅり) sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Juri – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Yeonhee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

yeonhee-profile

Yeonhee (연희) tên thật là Kim Yeon Hee (김연희) sinh ngày 6 tháng 12 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Punch thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yeonhee – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Nancy – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

nancy-profile

Nancy (낸시) tên thật là Nancy Jewel Mcdonie (낸시맥도니) sinh ngày 13 tháng 4 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng MOMOLAND thuộc MLD Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Nancy – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Sujeong – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

sujeong-profile

Sujeong (수정) tên thật là Ryu Soo Jung (류수정) sinh ngày 19 tháng 11 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Lovelyz thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sujeong – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more