Profile Hyeongshin – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Hyeongshin (형신) tên thật là Kim Hyeong Shin (김형신) sinh ngày 3 tháng 5 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2…

Profile Mayna – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Mayna (메이나) tên thật là Shào Xī Mēng Nā (邵西蒙那) sinh ngày 12 tháng 5 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc…

Profile Nahyun – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

27/05/2021

Nahyun (나현) tên thật là Kang Na Hyun (강나현) sinh ngày 25 tháng 1 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HOT ISSUE thuộc S2…

Profile Dajung – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Dajung (다정) tên thật là Jung Da Jeong (정다정) sinh ngày 31 tháng 7 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Sua – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Sua (수아) tên thật là Choi Su Ah (최수아) sinh ngày 24 tháng 2 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Dia – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Dia (디아) tên thật là Choi Eun Ji (최은지) sinh ngày 16 tháng 7 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Satbyul – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Satbyul (샛별) tên thật là Jeon Yoo Jin (전유진) sinh ngày 27 tháng 2 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Lola – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Lola (로라) tên thật là Choi Yoo Jung (최유정) sinh ngày 22 tháng 2 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Ella – Thành viên nhóm nhạc PIXY

24/05/2021

Ella (엘라) tên thật là Kim Kyung Joo (김경주) sinh ngày 26 tháng 3 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng PIXY thuộc ALLART Entertainment….

Profile Jiheon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Jiheon (지헌) tên thật là Baek Ji Heon (백지헌) sinh ngày 17 tháng 4 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

1 2 3 4 24