Profile Baby Soul – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

baby-soul-profile

Baby Soul (베이비소울) tên thật là Lee Soo Jung (이수정) sinh ngày 6 tháng 7 năm 1992. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Lovelyz thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Baby Soul – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Gahyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

gahyeon-profile

Gahyeon (가현) tên thật là Lee Ga Hyeon (이가현) sinh ngày 3 tháng 2 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Gahyeon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Dami – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

dami-profile

Dami (다미) tên thật là Lee Yu Bin (이유빈) sinh ngày 7 tháng 3 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Dami – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Yoohyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

yoohyeon-profile

Yoohyeon (유현) tên thật là Kim Yoo Hyeon (김유현) sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yoohyeon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Handong – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

handong-profile

Handong (한동) tên thật là Han Dong (韓東) sinh ngày 26 tháng 3 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Handong – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về Handong … Read more

Profile Siyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

siyeon-profile

Siyeon (시연) tên thật là Lee Si Yeon (이시연) sinh ngày 1 tháng 10 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Siyeon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile SuA – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

sua-profile

SuA (수아) tên thật là Kim Bo Ra (김보라) sinh ngày 10 tháng 8 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile SuA – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile JiU – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

jiu-profile

JiU (지유) tên thật là Kim Min Ji (김민지) sinh ngày 17 tháng 5 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Dreamcatcher thuộc Dreamcatcher Company. Dưới đây là bài viết chi tiết profile JiU – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Seohyun – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

seohyun-profile

Seohyun (서현) tên thật là Seo Joo Hyun (서주현) sinh ngày 28 tháng 6 năm 1991. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Seohyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Yoona – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

yoona-profile

Yoona (윤아) tên thật là Im Yoon-A (임윤아) sinh ngày 30 tháng 5 năm 1990. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yoona – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Sooyoung – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

sooyoung-profile

Sooyoung (수영) tên thật là Choi Soo Young (최수영) sinh ngày 10 tháng 2 năm 1990. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sooyoung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Yuri – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

yuri-profile

Yuri (유리) tên thật là Kwon Yu Ri (권유리) sinh ngày 5 tháng 12 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yuri – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Hyoyeon – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

hyoyeon-profile

Hyoyeon (효연) tên thật là Kim Hyo Yeon (김효연) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Hyoyeon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Tiffany – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

tiffany-profile

Tiffany (티파니) tên thật là Stephanie Young Hwang (스테파니 황) sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Tiffany – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. … Read more

Profile Sunny – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

sunny-profile

Sunny (써니) tên thật là Lee Soon Kyu (이순규) sinh ngày 15 tháng 5 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sunny – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Taeyeon – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

taeyeon-profile

Taeyeon (태연) tên thật là Kim Tae Yeon (김태연) sinh ngày 9 tháng 3 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation (SNSD) thuộc SM Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Taeyeon – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Hitomi – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

hitomi-profile

Hitomi (히토미) tên thật là Honda Hitomi (ほんだ ひとみ) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng IZ*ONE thuộc Off The Record Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Hitomi – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Sakura – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

sakura-profile

Sakura (사쿠라) tên thật là Miyawaki Sakura (みやわき さくら) sinh ngày 19 tháng 3 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng IZ*ONE thuộc Off The Record Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Sakura – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về cô ấy. Giới … Read more

Profile Yeonjung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

yeonjung-profile

Yeonjung (연정) tên thật là Yu Yeon Jung (유연정) sinh ngày 3 tháng 8 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN) thuộc Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yeonjung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về … Read more

Profile Dayoung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

dayoung-profile

Dayoung (다영) tên thật là Lim Da Young (임다영) sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN) thuộc Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Dayoung – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về … Read more

Profile Yeoreum – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

yeoreum-profile

Yeoreum (여름) tên thật là Lee Yeo Reum (이여름) sinh ngày 10 tháng 1 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN) thuộc Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Yeoreum – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về … Read more

Profile Eunseo – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

eunseo-profile

Eunseo (은서) tên thật là Son Ju Yeon (손주연) sinh ngày 27 tháng 5 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN) thuộc Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Eunseo – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về … Read more