Thông tin Profile diễn viên Ji Chang Wook

13/04/2021

Ji Chang Wook (지창욱) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 5 tháng 7 năm 1987. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Ji Chang Wook – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Song Joong Ki

13/04/2021

Song Joong Ki (송중기) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 19 tháng 9 năm 1985. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Song Joong Ki – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Park Seo Joon

13/04/2021

Park Seo Joon (박서준) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 16 tháng 12 năm 1988. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Park Seo Joon – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Lee Min Ho

13/04/2021

Lee Min Ho (이민호) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Lee Min Ho – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Lee Jong Suk

23/03/2021

Lee Jong Suk (이종석) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 14 tháng 9 năm 1989. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Lee Jong Suk – tiểu…