Profile Jungkook – Thành viên nhóm nhạc BTS

02/08/2022

Jungkook (정국) tên thật là Jeon Jeong Kook (전 정국) sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS thuộc BigHit…

Profile Yubin – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Yubin (유빈) tên thật là Jang Yu Bin (장유빈) sinh ngày 10 tháng 6 năm 2004. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Siyoung – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Siyoung (시영) tên thật là Park Si Young (박시영) sinh ngày 6 tháng 5 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Dongpyo – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Dongpyo (동표) tên thật là Son Dong Pyo (손동표) sinh ngày 9 tháng 9 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Khael – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Khael (카엘) tên thật là Lee Sang Min (이상민) sinh ngày 18 tháng 1 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Douhyun – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Douhyun (도현) tên thật là Yoo Dou Hyun (유도현) sinh ngày 25 tháng 12 năm 2000. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Lien – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Lien (리안) tên thật là Shimada Shouu (嶋田翔) sinh ngày 11 tháng 3 năm 1998. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media. Dưới…

Profile Junhyuk – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

28/05/2021

Junhyuk (준혁) tên thật là Lee Jun Hyuk (이준혁) sinh ngày 16 tháng 5 năm 2000. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng MIRAE thuộc DSP Media….

Profile Yubin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Yubin (유빈) tên thật là Kim Yu Bin (김유빈) sinh ngày 27 tháng 2 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

Profile Narin – Thành viên nhóm nhạc BlingBling

28/05/2021

Narin (나린) tên thật là Lee Na Rin (이나린) sinh ngày 29 tháng 10 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlingBling thuộc MAJOR9. Dưới…

1 2 3 43