Profile Bomin – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

bomin-profile

Bomin (보민) tên thật là Choi Bo Min (최보민) sinh ngày 24 tháng 8 năm 2000. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Bomin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Joochan – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

joochan-profile

Joochan (주찬) tên thật là Hong Joo Chan (홍주찬) sinh ngày 31 tháng 7 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Joochan – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Donghyun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

donghyun-profile

Donghyun (동현) tên thật là Kim Dong Hyun (김동현) sinh ngày 23 tháng 2 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Donghyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Jibeom – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jibeom-profile

Jibeom (지범) tên thật là Kim Ji Beom(김지범) sinh ngày 3 tháng 2 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jibeom – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu về … Read more

Profile Jaehyun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jaehyun-profile

Jaehyun (재현) tên thật là Bong Jae Hyun (봉재현) sinh ngày 4 tháng 1 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jaehyun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Seungmin – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

seungmin-profile

Seungmin (승민) tên thật là Bae Seung Min (배승민) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1998. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Seungmin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Jangjun – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

jangjun-profile

Jangjun (장준) tên thật là Lee Jang Jun (이장준) sinh ngày 3 tháng 3 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Jangjun – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more

Profile Daeyeol – Thành viên nhóm nhạc Golden Child

daeyeol-profile

Daeyeol (대열) tên thật là Lee Dae Yeol (이대열) sinh ngày 11 tháng 2 năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Golden Child thuộc Woollim Entertainment. Dưới đây là bài viết chi tiết profile Daeyeol – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về anh ấy. Giới thiệu … Read more