Profile Stray Kids – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Stray Kids

stray-kids-profile

Stray Kids (스트레이 키즈) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc JYP Entertainment. Nhóm gồm 8 thành viên: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N. Woojin rời nhóm vào ngày 27 tháng 10 năm 2019. Stray Kids được thành lập thông qua chương trình sống còn cùng tên “Stray Kids”. Nhóm … Read more