Profile STAYC – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc STAYC

stayc-profile

STAYC (스테이씨) tên gọi cũ là HIGHUP Girls là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc High Up Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Sieun, Seeun, Sumin, J, Isa và Yoon. STAYC ra mắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 với album Star To A Young Culture. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông … Read more