Profile MIRAE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc MIRAE

mirae-profile

MIRAE (미래소년) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc DSP Media. Nhóm gồm 7 thành viên: Junhyuk, Dongpyo, Khael, Siyoung, Lien, Yubin và Douhyun. MIRAE ra mắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 với mini album “Killa”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile MIRAE – tiểu sử các thành … Read more

Profile BlingBling – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BlingBling

blingbling-profile

BlingBling (블링블링) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc MAJOR9. Nhóm gồm 6 thành viên: Yubin, Jieun, Ayamy, Marin, Juhyun và Narin. BlingBling ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với album “G.B.B”. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile BlingBling – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc … Read more