Profile Golden Child – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc Golden Child

golden-child-profile

Golden Child (골든차일드) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc Woollim Entertainment. Nhóm gồm 10 thành viên: Daeyeol, Y, Jangjun, Tag, Seungmin, Jaehyun, Jibeom, Donghyun, Joochan và Bomin. Golden Child ra mắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2017 với mini album Gol-Cha!. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile Golden Child … Read more

Profile CIIPHER – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc CIIPHER

ciipher-profile

CIIPHER (싸이퍼) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc RAIN Company. Nhóm gồm 7 thành viên: Hyunbin, Tan, Hwi, Keita, Tag, Dohwan và Won. CIIPHER ra mắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 với mini album I Like You. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile CIIPHER – tiểu sử các … Read more