Profile BLITZERS – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BLITZERS

blitzers-profile

BLITZERS (블리처스) trước đây được gọi là WUZO CIRCLE là nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc WUZO Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Go_U, Juhan, Jinhwa, Sya, Chris, Lutan và Wooju. BLITZERS ra mắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 với album CHECK-IN. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile BLITZERS … Read more