Profile CIX – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc CIX

cix-profile

CIX (Complete in X) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc C9 Entertainment. Nhóm gồm 5 thành viên: BX, Seunghun, Yonghee, Bae Jinyoung và Hyunsuk. CIX ra mắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 với mini album ‘Hello’ Chapter 1. Hello, Stranger. Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile CIX – … Read more

Profile TREASURE – Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc TREASURE

treasure-profile

TREASURE (트레저) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được tạo ra từ chương trình sống còn YG Treasure Box. Nhóm gồm 12 thành viên: Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo và Junghwan. TREASURE ra mắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 với album The First Step: Chapter One. Dưới … Read more