Profile Nayeon – Thành viên nhóm nhạc TWICE

05/03/2021

Nayeon (나연) tên thật là Im Na Yeon (임나연) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng TWICE thuộc JYP Entertainment….

Profile Rosé – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

03/03/2021

Rosé (로제) tên thật là Park Chaeyoung (박채영) sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BLACKPINK thuộc YG Entertainment. Dưới…

Profile Jennie – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

03/03/2021

Jennie (제니) tên thật là Kim Jennie (김제니) sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BLACKPINK thuộc YG Entertainment. Dưới…

Profile Jisoo – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

03/03/2021

Jisoo (지수) tên thật là Kim Ji Soo (김지수) sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BLACKPINK thuộc YG Entertainment….

Profile Lisa – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

01/03/2021

Lisa (리사) tên thật là Lalisa Manoban (ลลิสา มโนบาล) sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BLACKPINK thuộc YG Entertainment….

1 22 23 24