Thông tin Profile diễn viên Seo Ye Ji

13/04/2021

Seo Ye Ji (서예지) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 6 tháng 4 năm 1990 thuộc Gold Medalist. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 2013 trong bộ…

Thông tin Profile diễn viên Lee Jong Suk

23/03/2021

Lee Jong Suk (이종석) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 14 tháng 9 năm 1989. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Lee Jong Suk – tiểu…

Thông tin Profile diễn viên Kim So Hyun

23/03/2021

Kim So Hyun (김소현) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 4 tháng 6 năm 1999. Dưới đây là bài viết chia sẻ profile Kim So Hyun – tiểu…

1 2